CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG PHONG

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG PHONG

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG PHONG

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG PHONG

CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG PHONG
CÔNG TY TNHH NHÔM ĐÔNG PHONG

Quy trình sản xuất

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SAU KHI SƠN
SẢN PHẨM SAU KHI SƠN ĐƯỢC KIỂM TRA KỸ BỀ MẶT, QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG ĐỂ TÌM LỖI. SAU ĐÓ SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐÓNG GÓI, LƯU KHO CHỜ GIAO HÀNG.

Đối tác khách hàng

Gọi điện
Sms
Chỉ đường