TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Mục tiêu

- Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo dây chuyền khép kín, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thi công hoàn thiện thống nhất, tốt nhất.

- Tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống nhà máy sâu – rộng, trở thành nhà cung cấp số 1 khu vực Tp.HCM và top 3 tại Việt Nam.

- Phấn đấu hoàn thành mục tiêu doanh số 600 tỷ đồng/năm vào năm 2020.

- Tốc độ tăng trưởng 120%/năm.

 

Tầm nhìn

- Từng bước xây dựng Công ty theo mô hình chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành, áp dụng sâu rộng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Xây dựng và phát triển Cty Nhôm Đông Phong thành cty sản xuất cửa số 1 tại Việt Nam.

 

Sứ mệnh

- Đoàn kết nội bộ, mở rộng đối tác, cạnh tranh lành mạnh, cùng tăng trưởng và phát triển.

- Cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm chất lượng tốt nhất, đẹp nhất bằng chính sự trân trọng, năng lực và trách nhiệm cao của mình.


Đối tác khách hàng

Gọi điện
Sms
Chỉ đường